Saturday, June 21, 2014

5 องค์ประกอบสำคัญของบ้านที่ดีสำหรับแมว
          สำหรับผู้ที่คิดจะเลี้ยงแมวเป็นเพื่อนคู่บ้านของคุณ การจัดสิ่งแวดล้อมดีๆ ให้แมวรู้สึกสบายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  เราลองมาดูกันเลยว่า 5 องค์ประกอบสำคัญของบ้านที่ดีสำหรับแมวนั้นมีอะไรกันบ้าง

         1)  เป็นที่ที่แมวคิดว่าปลอดภัย มีที่ให้หลบไปปลีกวิเวก พักอย่างเป็นส่วนตัว แมวไม่ใช่ปลาทองในโหลแก้ว ควรมีกล่องหรือซอกมุมให้แมวปลีกวิเวกบ้าง
 
          2)  มีที่สำหรับกินอาหาร น้ำ ของเล่น ที่ลับเล็บ ที่นอน ที่เป็นสัดส่วน สงบ และเป็นส่วนตัว

          3)  เปิดโอกาสให้แมวได้เล่น และแสดงพฤติกรรมการล่าเหยื่อ

           4)  สมาชิกในบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมว การปฏิสัมพันธ์เป็นไปแบบที่แมวจะคาดเดาได้ เช่น ไม่ทำเสียงดังให้แมวผวา มีการให้อาหาร ทำความสะอาดเป็นกิจวัตร รูปประกอบ ท่าทางความเป็นมิตรของแมวแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างแมวและคนเป็นไปด้วยดี

           5)  เนื่องจากแมวใช้กลิ่นและฟีโรโมนในการแสดงอาณาเขตและสื่อสาร บ้านที่ดีจึงเป็นสถานทีที่ยอมให้แมวทิ้งกลิ่นเพื่อสื่อสารกับสมาชิกอื่น และทำอาณาเขตได้ ตามตำแหน่งที่แมวปล่อยฟีโรโมน และการทิ้งฟีโรโมนประกาศอาณาเขต

บทความบางส่วนจาก
เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/18225573469327114/

No comments:

Post a Comment