Monday, January 5, 2015

เกิดอุบัติเหตุแล้วทำอย่างไร
          วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดประสบอุบัติเหตุ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

          บ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะที่ไม่รุนแรง แต่การไม่รู้วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ส่งผลให้ทรัพย์สินและผู้ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น

          ด้วยเหตุนี้เราจึงขอนำวิธีปฏิบัติกรณีประสบอุบัติเหตุจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่จะเป้นไกด์เพื่อที่ลดความสูญเสียและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

         
ตั้งสติไม่ตื่นตระหนก

          หากไม่บาดเจ็บมากนักให้รีบออกจากรถ พร้อมประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของอุบัติเหตุ เพื่อจะได้แก้ไขเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

         
ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

          เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินในขั้นแรก หากิ่งไม้หรือกรวยสีสะท้อนแสงมาวางให้ห่างจากจุดเกิดเหตุในระยะไม่ต่ำกว่า 50 เมตร โบกธงหรือทำสัญลักษณ์อื่น ๆ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในระยะไม่ต่ำกว่า 150 เมตร เพื่อเตือนให้รถคันอื่นทราบว่าเกิดอุบัติเหตุ จะได้เพิ่มความระมัดระวังและเปลี่ยนช่องทางจราจรได้ทัน

          ผู้บาดเจ็บ

          หากยังเคลื่อนไหวและพูดโต้ตอบและลุกขึ้นได้ให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่หากมีผู้บาดเจ็บสาหัส เช่น หมดสติ กระดูกหัก ห้ามเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นพิการได้ พร้อมโทรศัพท์แจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทางหมายเลข 1669

         
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

          เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ประกันภัยเพื่อดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของรถ สำหรับใช้ดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหาย

         รีบเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ

          เมื่อสามารถตกลงกับคู่กรณีได้แล้ว เพื่อมิให้รถกีดขวางช่องทางจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

          
 กรณีประสบอุบัติเหตุและมีสายไฟฟ้าขาดพาดตัวรถ

          ห้ามออกจากรถจนกว่าจะแน่ใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว แต่หากเกิดเหตุฉุกเฉินและจำเป็นต้องออกจากรถ ให้ใช้วิธีกระโดดลอยตัวลงจากรถ โดยไม่ให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสถูกพื้นและตัวรถพร้อมกัน เมื่อเท้าแตะพื้นแล้วให้ ก้าวเท้าช่วงสั้น ๆ พยายามออกห่างจากตัวรถให้มากที่สุด ห้ามกลับเข้าไปที่รถจนกว่าจะตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

           กรณีมีน้ำมันรั่วไหลหรือได้กลิ่นก๊าซ

          ให้รีบดับเครื่องยนต์และออกจากรถ โดยอยู่ให้ห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุทางด้านเหนือลมในระยะไม่ต่ำกว่า 10 เมตร รวมถึงห้ามกระทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดประกายไฟ เช่น สตาร์ทเครื่องยนต์ สูบบุหรี่ เพราะจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

          
 กรณีเกิดเพลิงไหม้รถ

          ให้รีบออกห่างจากรถมากที่สุด เพื่อป้องกันแรงระเบิด ทำให้เกิดอันตรายได้ จากนั้นให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิง

          ซึ่งการเรียนรู้วิธีปฏิบัติกรณีประสบอุบัติเหตุจะช่วยให้สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ช่วยลดความรุนแรงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้เป็นอย่างดีครับ

  
เครดิตภาพ  https://nz.pinterest.com/pin/153685406012877356/

No comments:

Post a Comment