Friday, December 20, 2013

สุขลึกๆ ในความเหงา

คนที่ไม่มีเวลาเหงาเลยนั้น เป็นคนที่น่าสงสาร
คนเราน่าจะได้มีเวลาอยู่กับความเหงาของตนเองบ้าง
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ในยามเย็นหรือยามค่ำ หรือแม้ยามเช้า

นั่งอยู่ริมสระน้ำ ริมแม่น้ำ หรือในสวน
มองดูระลอกน้ำ มองดูต้นไม้ แมลง

เหม่อมองดู ปล่อยใจไปกับสิ่งต่างๆและสนทนากับตัวเองเงียบๆ
ทบทวนชีวิต ปล่อยใจให้กระแสแห่งความเป็นจริงไหลผ่านเข้ามา

ความเหงาสำหรับผมเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจ
เวลาเราเหงานั้น เรามักจะเศร้าๆ
และความเศร้าก็เป็นสิ่งที่ให้ความสุขอย่างลึกๆด้วย

ช่วงเวลาที่เราเหงานั้น เป็นเวลาเดียวที่จะรู้สึกได้ว่า
เราได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง

จะมีใครบ้างไหม ที่จะค้นพบความสุขอย่างลึกๆ ได้
ในท่ามกลางความเหงา และ ความเศร้านั้น

-----------------------------------------------------------------
จาก ในท่ามกลางอารยธรรมผุกร่อน โดย พจนา จันทรสันติ
http://www.carefor.org/content/view/896/151/
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

No comments:

Post a Comment