Saturday, December 28, 2013

7 วิธีทำให้ชีวิตมีความสุขเคล็ดลับ 7 วิธีนำชีวิตให้มีความสุข

1. ต้องรู้จักเป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ความรู้ น้ำใจ ข้อแนะนำ หรือสิ่งอื่นใดก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ พระพุทธเจ้าบอกว่า "ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้" นั่นก็หมายความว่า ใครก็ตามเป็น "ผู้ให้" ย่อมสร้างไมตรีให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีและเป็นมิตรต่อกัน

2. กัลยาณมิตร การมีเพื่อนที่ดีย่อมทำให้ชีวิตของเรามีความสุข ดั่งในยุทธจักรเขาว่า "ท่ามกลางลมหนาวและพายุร้าย หากที่นั่นมีสหายทั้งหมดจะกลายเป็นลมหายใจอันอบอุ่นที่ซึ่งมิตรแท้จะอบอุ่น และเจิดจ้าตลอดกาล"

3. ดำรงชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ รู้จักความเพียงพออย่าตกเป็นทาสลัทธิบริโภคนิยม ที่ต้องวิ่งไล่ตามโลกไม่ได้หยุดหย่อน ดั่งในยุทธจักรเขาบอกว่า "ในโลกนี้มีแต่คนรู้จักพอ จึงสามารถได้ลิ้มรสความเบิกบานที่แท้จริง"

4. อย่าหวังมากเกินไป จงตั้ง "ความหวัง" ในสิ่งที่เป็นไปได้และไม่ยากจนเกินความสามารถของเรา และหากไม่ได้ดั่งหวังก็ต้อง "หัดปลง" เสียบ้าง ในยุทธภพจึงสอนว่า "คนผู้หนึ่งขอเพียงปลงได้ตก ในโลกก็ไม่มีเรื่องใดควรดูให้ปวดร้าวกลัดกลุ้มอีก"

5. ละความโกรธ เกลียด ลงบ้าง ให้ใช้หลักเมตตาและให้อภัยโดยเฉพาะกับคน หรือสัตว์ หรือหากยังทำใจเมตตาไม่ได้ อย่างน้อยก็วางเฉย คิดเสมอว่าอย่าให้สิ่งเหล่านี้มามีอิทธิพลเหนือจิตใจเรา

6. รักและพอใจในงานที่ทำ เพราะมันเป็นส่วนสำคัญและกินเวลาเกือบครึ่งค่อนของชีวิตเรา หากเราไม่ "รักงาน" ของเราแล้ว ชีวิตที่เหลือคงเป็นทุกข์ไม่จบสิ้นและเราก็ต้องจมปลักกับความเบื่อที่ยาวนาน

7. ทำตน "ใฝ่รู้" อยู่เสมอ เช่น อ่านหนังสือทุกชนิด เรียนคอมพิวเตอร์ อบรมภาษา ฯลฯ เพราะจะทำให้เราไม่ล้าสมัย หรือตกยุค แต่จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลา ไม่เป็นคนอมทุกข์ เหงาหงอย เพราะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับใครก็ได้ 

เคล็ดลับง่ายๆ ในการทำให้ชีวิตมีความสุขไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย

ทวี มีเงิน
ข่าวสด

No comments:

Post a Comment