Thursday, July 18, 2013

19 เรื่องน่ารู้ของ ... สมองผู้หญิง
1.             ขนาดของสมองส่วนหน้า และสมองส่วนอารมณ์ ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเผชิญกับการแก้ปัญหาและการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้หญิงใหญ่กว่าผู้ชาย จึงทำให้ผู้หญิงแก้ปัญหาต่างๆ และมีทักษะในการใช้ภาษาและอารมณ์ได้ดีกว่า

2.             สมองของผู้หญิงมีการเชื่อมต่อระหว่างสมองสองซีกอยู่เกือบตลอดเวลา ทำให้ผู้หญิงถนัดนักเรื่องการทำหลายๆ อย่างพร้อมกัน

3.             สมองส่วนลิมบิกของผู้หญิงจะมีหยักลึกใหญ่ ส่งผลให้ผู้หญิงมีความรู้สึกที่ละเอียด จับอารมณ์และความรู้สึกได้เร็วกว่า แสดงอารมณ์ได้ละเอียดลออ จึงมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์หรือประสานความสัมพันธ์ได้ดีกว่า

4.            ผู้หญิงจะใช้สมองทั้งสองซีกในเรื่องการสื่อสารและภาษา  ดังนั้น ถ้าสมองซีกซ้ายที่ปกติเป็นส่วนที่ดูแลเรื่องภาษาถูกทำลาย  ผู้หญิงก็ยังจะสามารถใช้สมองซีกขวาในการสื่อสารได้

5.            ผู้หญิงนั้นมีคอร์ปัส คอลโลสลัม เป็นส่วนที่เส้นประสาทสมองมีการเชื่อมต่อกัน มีขนาดใหญ่กว่าผู้ชาย จึงใช้สมองทั้ง 2 ซีกประสานการทำงานได้ดี ทำให้ผู้หญิงจัดการความคิดของตัวเองได้รวดเร็วกว่า

6.            ผู้หญิงจะมีสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ขนาดใหญ่กว่าผู้ชาย ทำให้ผู้หญิงจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้มากกว่า และสามารถระลึกถึงเหตุการณ์เก่าๆ ที่สะเทือนจิตใจได้ดีกว่าผู้ชาย

7.            ในสภาวะปกติ สมองผู้หญิงจะหลั่งเซโรโทนิน เป็นสารที่ช่วยในการควบคุมอารมณ์ยับยั้งความก้าวร้าวมากกว่าผู้ชาย แต่เมื่อเกิดความเครียด สมองผู้หญิงหลั่งสารนี้ลดลง ทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ใจร้อน และวิตกกังวลง่าย

8.            สมองของผู้หญิงขณะมีประจำเดือนจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ วัน และบางบริเวณของสมองอาจเปลี่ยนแปลงได้ถึง 25% : เดือน บางครั้งผู้หญิงที่มีความมั่นใจ มีความสุข และทำงานเก่ง อาจเปลี่ยนเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้าย ในช่วงก่อนและระหว่างมีประจำเดือนได้

9.            การที่ผู้หญิงใช้สมองทั้ง 2 ด้านไปพร้อมกันในการทำสิ่งต่างๆ ทำให้ผู้หญิงหลายคนมีปัญหาเรื่องมือขวา-มือซ้าย โดยพบว่าผู้หญิงราว 50% นึกไม่ออกว่ามือซ้าย หรือมือขวา ถ้าไม่ได้เหลือบตาลงมอง

10.     สมองผู้หญิงมีการรับรู้ เข้าใจ การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง จดจำคนได้ดี รับรู้อารมณ์แสดงออกทางเสียงได้ดี

11.    ในสมองมีบริเวณหนึ่งที่เรียกว่า Anterior Cingulate Cortex ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการคาดการณ์การตัดสินใจ การควบคุม และตอบสนองต่อความเครียด ซึ่งผู้หญิงจะมีสมองส่วนนี้ใหญ่กว่าผู้ชาย อีกทั้งกระตุ้นได้ง่ายกว่า ผู้หญิงจึงมักมีความกังวลต่อเรื่องต่างๆ ได้มากกว่า

12.    จากการสแกนสมองพบว่า บริเวณที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์ ในสมองผู้หญิงนั้นมีขนาดใหญ่กว่าและตอบสนองไวกว่าในผู้ชาย คงจะช่วยยืนยันคำกล่าวที่ว่า ผู้หญิงมีสัญชาตญาณและลางสังหรณ์ดีกว่าผู้ชาย ได้เป็นอย่างดี

13.    สมองผู้หญิงจะหดเล็กลงในช่วงตั้งครรภ์ แต่ไม่ได้สูญเสียเซลล์สมอง หากมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเผาผลาญ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสมองแทน

14.    ช่วงรอยต่อก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน (2-9  ปีก่อนหมดประจำเดือน) อาจเป็นช่วงเปราะบางต่อการเกิดอารมณ์ปรวนแปรและหงุดหงิดง่าย เพราะสมองมีความไวของการตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจน และการรับรู้ความเครียดมากกว่าเดิม

15.     เซลล์สมองของผู้หญิงจะตอบสนองต่อการสื่อสารการพูดมากกว่าผู้ชาย เพราะทำให้สมองหลั่งสารเคมีที่ทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้มแบบเดียวกับความรู้สึกของคนเสพเฮโรอีน

16.    ผู้หญิงควรนอนหลับพักผ่อนมากกว่าผู้ชายเฉลี่ย 20 นาที เพื่อให้สมองฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเอง เนื่องจากผู้หญิงใช้สมองส่วนที่ควบคุมการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

17.    ผู้หญิงมีความสามารถในการจับโกหกได้เก่ง ด้วยสมองของผู้หญิงจะวิเคราะห์การแสดงออกทางสีหน้า และภาษาท่าทางที่แสดงออกมากกว่าถ้อยคำที่พูดออกมา

18.    ผู้หญิงมีประสิทธิภาพการได้ยินดีกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า เพราะเซลล์ประสาทสมองทั้ง 2 ข้างจะถูกกระตุ้นขณะฟัง จึงทำให้แยกประสาทการรับฟังการสนทนาได้ดีกว่า

19.    การจิบกาแฟทำให้สมองผู้หญิงกระปรี้กระเปร่าขึ้น เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น แต่กลับบั่นทอนความสามารถในการจดจำ และการตัดสินใจของผู้ชายช้าลง

ที่ว่าผู้หญิงเข้าใจยาก.....ส่วนหนึ่งก็มาจากที่สมองของผู้หญิงและผู้ชายมีการทำงานที่ต่างกัน ทำให้เรื่องที่ผู้หญิงทำและคิด ยากที่ผู้ชายจะเข้าใจเท่านั้นเอง

แหล่งที่มา  วารสารเผยแพร่ความรู้ รพ. วิภาวดี
                   ฉบับประจำเดือน กรกฏาคม กันยายน 2556

No comments:

Post a Comment